صفحه نخست
Orders
Effect Gallery
تکنولوژی
نحوه طراحی
تماس با ما
درباره ما
نمونه و کاربرد

  تقویم دیواری 

افکت :  عمق 

تعداد فریم  : ۱۰ 

  سفارش : عمومی 

   A3 :  ابعاد 

  تقویم رومیزی 

افکت :  تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

  سفارش : ترکیه 

  18*25 :  ابعاد 

  تقویم رومیزی 

افکت :  تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

  سفارش : ترکیه 

  18*25 :  ابعاد 

.در تولید تقویم می‌توان تنها بخشی از آن را به‌صورت سه بعُدی چاپ کرده و بر روی صفحات آن صحافی کرد