صفحه نخست
پیگیری
رهگیری سفارشات از طریق پیامک
Orders
Effect Gallery
نمونه و کاربرد
تکنولوژی
نحوه طراحی
تماس با ما
درباره ما

از چشمان‌مان سپاسگذاریم که به‌جهت خطای آنها ،مشاهده تصاویر سه بعدی محقق مي‌شود

3D - عمق و بُعد

 Morph - تبدیل نرم

Zoom - بزرگنمائی

Flip - تبدیل

تصویر مقابل ‌دارای افکت عُمـق است‌. بییننده حتی‌ بدون‌ حرکت دادن تصــویر عمق‌ را احسـاس

 

می‌کند. عناصر موجوددر تصویر بدلخواه ‌به ‌فواصل معینی از یکدیگر بصورت لایه‌های مجزا، قرارداده

 

میشود. بنابراین بیننده یک‌یا چند عنصررا نزدیکتر‌،‌عناصری را بطور ‌هم ‌سطـح و عناصری ‌را عمیق‌تر

 

.از سایر موضوعات‌ حس‌خواهدکرد

همانگونه‌ که ‌از ظـاهر تصویر پیداست،‌ درافکت ‌فلـیپ یا تبدیل ‌با تغیـیر جهت دادن‌ عـمودی تصویر

 

یک تصویر ناپدید‌شده و تصویر دوم ظاهر میشود. در این افکت می‌توان ‌از سه تصویر ‌نیز استفاده

 

.نمود. اما بدلیل ‌تداخل و تبدیل‌‌سـریع ‌تصاویر ، بیننده معمولا" تبدیل دو تصویر را ترجیح میدهد

مورف‌ همان ‌تبدیل‌ ظریف ‌و ملایم‌ دوعنصر تصویری ‌مشابه به ‌یکدیگر است. به‌طوریکه این تبـدیل

 

بسیار ظریف و آرام است. تفاوت آن با افکت‌ فلیپ‌ کاملا" آشکار است . این افکت در تبـدیل دو

 

شیء هم ‌شــــکل به ‌یکدیگر کاربرد ‌دارد و حرکـت نرم آن هیجانی همراه با آرامش‌ به بیـننده

 

.می‌بخشد .برای ساختن این افکت از ۸ تا ۱۴ فریم تصویری استفاده می‌شود

از اين جلوه تصويری بيشتر براي جلب توجه به يك موضوع خاص و تأكيد بر نوشته يا عنصری‌در

 

تصوير استفاده ميشود. در نظر بگيريد ك ه‌بجای‌اين توپ، محصول توليدی خود و يا پيامی براي‌

 

.بیننده را قراردهيد و در عين‌ بزرگنمايی يك ‌پيام يا‌شیء،عنصری ديگر همزمان كوچكتر شود

حرکــت ‌‌بصورت‌ کلیپـی‌ کوتاه‌ در نوع‌ خود‌ جذابیت‌ خاصی ‌را دارا است. برای ایجاد این افکــت

 

نیاز به تصویر برداری بتاکم و یابهره‌گیری از تکنیک خاص عکاســی با عکسبـرداری بیش از 14

 

.فریـم می‌باشد

Color Change - تغییر رنگ

همانطور که‌ از نام ‌این‌افکت‌ پیداست‌‌‌،تغییررنگ برای‌‌‌‌ نشان دادن ‌‌‌تنوع ‌رنگ یک‌ محصول

 

تولیدی و یا انتقال پیامی برای مصرف ‌کننده یک کالا، بکار میرود. با حــرکت دادن شکل

 

چشـــمان بیننده دو تا پنج ‌رنگ کاملاً مجزا را مشاهده خواهد نمود و بدیهی‌ است‌ که

 

.تغییر ‌در رنگ ‌اجزاء مختلف ‌یک‌ تصویر نیز قابل ‌اجرا است

 Movie - کلیپ کوتاه

Copyright@ All rights reserved-www.fardaprint.com| 2004-2015