صفحه نخست
Orders
Effect Gallery
تکنولوژی
نحوه طراحی
تماس با ما
درباره ما
نمونه و کاربرد

   جلد کتاب کودک 

افکت :  تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

  سفارش : عمومی 

  ابعاد : وزیری 

   جلد کتاب 

افکت :  عمق 

تعداد فریم  : ۱۰ 

سفارش : نمونه خارجی 

  ابعاد : وزیری 

   جلد کتاب 

افکت :  تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

سفارش : نمونه خارجی 

  ابعاد : وزیری 

.برای پایین آوردن قیمت تمام شدة کتاب، می‌توان تنها بخشی از آن را به‌صورت سه بعُدی چاپ کرده و بر روی جلد آن صحافی کرد

روی جلد سی‌دی، مجلات نفیس ، دفتر