صفحه نخست
Orders
Effect Gallery
تکنولوژی
نحوه طراحی
تماس با ما
درباره ما
نمونه و کاربرد

Copyright@ All rights reserved-www.fardaprint.com| 2004-2012

  کارت تبریک تولد 

افکت :  زوم - حرکت 

تعداد فریم  : ۸ 

  سفارش : عمومی 

   10*16 :  ابعاد 

کارت عروسی 

افکت :  تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

  سفارش : اختصاصی 

   8*12 :  ابعاد 

کارت عروسی 

افکت :  عمق 

تعداد فریم  : ۱۰ 

  سفارش : اختصاصی 

   8*12 :  ابعاد 

  بلیط مسابقات 

افکت :  تبدیل 

تعداد فریم  : ۳ 

  سفارش : اختصاصی 

  5*16 :  ابعاد 

کارت دعوت عروسی-مسابقات -کنسرت-کارت تبریک -بلیط ورودی - دعوت سمینار