صفحه نخست
Orders
Effect Gallery
تکنولوژی
نحوه طراحی
تماس با ما
درباره ما
نمونه و کاربرد

  لوح یادبود 

افکت :  عمق 

تعداد فریم  : ۱۰ 

  سفارش : پست بانک 

   15*24 :  ابعاد 

  لوح یادبود 

افکت : تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

  سفارش : مرکز فرهنگی سوئد 

   15*24 :  ابعاد 

ادعیه و احادیث 

افکت : عمق 

تعداد فریم  : ۱۰ 

  سفارش : عمومی 

   15*24 :  ابعاد 

ادعیه و احادیث 

افکت : تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

  سفارش : عمومی 

   8*16:  ابعاد 

لوح یادبود - لوح تقدیر- پیام‌های آگاهی - ادعیه و احادیث

  لوح یادبود 

افکت :  حرکت و تبدیل 

تعداد فریم  : ۱۰ 

  سفارش : مرکز فعالیتهای دینی 

   16*21 :  ابعاد