صفحه نخست
Orders
Effect Gallery
تکنولوژی
نحوه طراحی
تماس با ما
درباره ما
نمونه و کاربرد

ماوس پد 

افکت :  زوم 

تعداد فریم  : ۱۰ 

  سفارش : شرکت مهاب قدس 

   20*25 :  ابعاد 

ماوس پد 

افکت : تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

  سفارش : اختصاصی 

   20*25 :  ابعاد 

ماوس پد 

افکت : تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

  سفارش : عمومی 

   20*25 :  ابعاد 

ماوس پد 

افکت : مورف 

تعداد فریم  : ۸ 

  سفارش : فروشگاهی 

   20*25 :  ابعاد 

ماوس پد 

افکت : عمق 

تعداد فریم  : ۱۰ 

  سفارش : کارخانه بستنی سازی ترکیه 

   20*25 :  ابعاد 

ماوس پد 

افکت : زوم معکوس 

تعداد فریم  : ۱۰ 

  سفارش : نوکیا عراق 

   20*25 :  ابعاد