صفحه نخست
Orders
Effect Gallery
تکنولوژی
نحوه طراحی
تماس با ما
درباره ما
نمونه و کاربرد

کارت پستال 

افکت :  حرکت 

تعداد فریم  : ۱۲ 

  سفارش : شرکت لنتی‌کلن آلمان 

   10*16 :  ابعاد 

کارت تبریک نوروز 

افکت :  عمق 

تعداد فریم  : ۱۰ 

  سفارش : عمومی 

   10*16 :  ابعاد 

کارت تبریک نوروز 

افکت :  تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

  سفارش :شرکت فولاد سهند 

   10*16 :  ابعاد 

کارت تبریک تولد 

افکت :  تبدیل 

تعداد فریم  : ۳ 

  سفارش : عمومی 

   10*16 :  ابعاد 

کارت تبریک تولد 

افکت :  حرکت 

تعداد فریم  : ۶ 

  سفارش : عمومی 

   10*16 :  ابعاد 

کارت تبریک نوروز 

افکت :  تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

  سفارش : عمومی 

   10*16 :  ابعاد 

کارت پستال -کارت تبریک اعیاد و مناسبت‌ها