صفحه نخست
Orders
Effect Gallery
تکنولوژی
نحوه طراحی
تماس با ما
درباره ما
نمونه و کاربرد

کارت ویزیت 

افکت :  تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

  سفارش : آموزشگاه نقاشی-استکهلم 

  5*8:  ابعاد 

کارت معرفی 

افکت :  تبدیل 

تعداد فریم  : ۲ 

   سفارش : مسجد جمکران 

  5*8:  ابعاد 

کارت ویزیت 

افکت :  تبدیل  - حرکت - زوم 

تعداد فریم  : ۱۰ 

  سفارش : خانه سالمندان - استکهلم 

  5*8:  ابعاد 

کارت تخفیف 

افکت :  زوم - حرکت 

تعداد فریم  : ۸ 

  سفارش : محصولات ورزشی 

  5*8:  ابعاد 

کارت ویزیت

افکت :  زوم - حرکت

تعداد فریم  : ۸

سفارش : شرکت خصوصی - عراق

5*8:  ابعاد

کارت عضویت 

افکت :  حرکت 

تعداد فریم  : ۸ 

  سفارش : شرکت خصوصی 

  5*8:  ابعاد 

کارت ویزیت 

افکت :  زوم - تبدیل 

تعداد فریم  : ۸ 

  سفارش : موسسه دولتی 

  5*8:  ابعاد 

کارت ویزیت 

افکت :  زوم - تبدیل 

تعداد فریم  : ۸ 

  سفارش : شرکت خصوصی 

  5*8:  ابعاد 

کارت ویزیت 

افکت :  زوم - تبدیل 

تعداد فریم  : ۸ 

 سفارش : شرکت تجاری - عراق 

  5*8:  ابعاد 

کارت ویزیت - کارت تخفیف - گارانتی - عضویت - شناسائی - کارت هدیه

Copyright@ All rights reserved-www.fardaprint.com| 2004-2015