صفحه نخست
پیگیری
رهگیری سفارشات از طریق پیامک
Orders
Effect Gallery
نمونه و کاربرد
تکنولوژی
نحوه طراحی
تماس با ما
درباره ما

از چشمان‌مان سپاسگذاریم که به‌جهت خطای آنها ،مشاهده تصاویر سه بعدی محقق مي‌شود

accounts
File Upload
Info Form
Payment From

نام و نام خانوادگی/موسسه

شماره فیش یا ارجاع

مبلغ واریزی

بانک عامل

*

*

*

*

آدرس ایمیل

آدرس /تلفن

*

در این بخش مشخصات وجه واریزی را اعلام کنید. درج آدرس پستی برای ارسال سفارش شما ضروری

 

.می‌باشد. یادآوری می‌گردد که مبنای زمان تحویل کارچاپی از روز واریز وجه به‌مدت ۵ روز کاری می‌باشد

 

.ارسال بسته به شهرستانها ازطریق تیپاکس و برای داخل تهران توسط پیک انجام می‌شود 

Copyright@ All rights reserved-www.fardaprint.com| 2004-2015