صفحه نخست
پیگیری
رهگیری سفارشات از طریق پیامک
Orders
Effect Gallery
نمونه و کاربرد
تکنولوژی
نحوه طراحی
تماس با ما
درباره ما

از چشمان‌مان سپاسگذاریم که به‌جهت خطای آنها ،مشاهده تصاویر سه بعدی محقق مي‌شود

accounts
File Upload
Info Form
Payment From

.فایل خود را از قسمت زیر ارسال کنید

 

.تا پایان ارسال و دریافت پیغام موفق تامل فرمائید. درصورت بروز هر نوع اشکال، فایل را ازطریق ایمیل ارسال کنیــد

 

:نام فایل عیناً مطابق مثال‌ مقابل ارسال شود

RAR,ZIP,PSD,CDR,JPG,TIF,BMP

parsa-1000-visit.pcd  نوع سفارش-تعداد-نام موسسه

Copyright@ All rights reserved-www.fardaprint.com| 2004-2015